0+
ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

€550.000

ΕΠΕΝΔΥΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ
0+
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

500+

ΕΜΠΙΣΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Αναδιοργάνωση Εταιριών
  • Αναδιάρθρωση Ισολογισμού & Δανείων Επιχειρήσεων
  • Οργάνωση διαχείρισης κινδύνων και αποτίμηση χαρτοφυλακίων
  • Ρευστότητα επιχειρήσεων – Άντληση Κεφαλαίων
  • Εξαγορές, Συγχωνεύσεις, Πωλήσεις επιχειρήσεων

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Στα πλαίσια υποστήριξης των επενδυτικών προσπαθειών των επιχειρήσεων διαθέτουμε την κατάλληλη εμπειρία , γνώση και εργαλεία ώστε να αναπτύσσουμε και να υποστηρίζουμε  επιχειρηματικά σχέδια (business plans)  για οποιοδήποτε μέγεθος επιχειρήσεων

ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Νέες επιχειρηματικές ιδέες ,νέες καινοτομίες, νέα αρχή με δημιουργία επιχείρησης δημιουργεί προσδοκίες και αντίδοτο στην  ανεργία και τη μιζέρια

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαθέτουμε την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία, ώστε να υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις ενώπιον των φορολογικών αρχών, ακόμα και σε δύστροπες υποθέσεις

Δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου οι αποφάσεις προκήρυξης για τα 4 βασικά καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, «Γενική επιχειρηματικότητα», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους». Περισσότερες πληροφορίες…

Δικαιούχοι – Σκοπός: Δικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος είναι όλες οι εταιρείες ανεξαρτήτως του έτους ίδρυσης τους που θα πραγματοποιήσουν επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου. Περισσότερες πληροφορίες…

Δικαιούχοι – Σκοπός: Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες (έως 7 έτη από την ίδρυση) ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου. Περισσότερες πληροφορίες…

Δικαιούχοι – Σκοπός: Σκοπός του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Περισσότερες πληροφορίες…

Δικαιούχοι – Σκοπός: Σκοπός του καθεστώτος « Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους » είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, τόσο από Ελληνικές όσο και από ξένες επιχειρήσεις, με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Περισσότερες πληροφορίες…

REQUEST A FREE CONSULTATION

Μιλήστε μας για την επιχείρησή σας

© 2015 Optimum Solutions | Web Design & Development by Genius Solutions

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US: