Μπέλεσης Λάμπρος

Μπέλεσης Λάμπρος

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά (ΑΒΣΠ). Διευθύνων Σύμβουλος της  λογιστικής εταιρίας BBC SA. Μακρόχρονη εμπειρία ως Λογιστικός –Φορολογικός σύμβουλος μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων. Ειδικός φορολογικός σύμβουλος μεγάλων επιχειρήσεων και εύπορων πελατών. Εισηγητής εξειδικευμένων επαγγελματικών σεμιναρίων επί Λογιστικών και Φορολογικών Θεμάτων. Συγγραφική εμπειρία σε θέματα εφαρμοσμένης Φορολογικής Λογιστικής.
Μπέλλος Βασίλειος

Μπέλλος Βασίλειος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ-ΕΣΠΑ
Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.E τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Επί σειρά ετών ανώτερο τραπεζικό στέλεχος σε όλο το εύρος των τραπεζικών εργασιών με το μεγαλύτερο διάστημα , πλέον των 25 ετών, ως υπεύθυνος χρηματοδοτήσεων επιχειρήσεων, καθώς και υπεύθυνος διαχείρισης Εμπλοκών και Επισφαλειών. Άριστος γνώστης φορολογικών θεμάτων επιχειρήσεων και ιδιωτών καθώς και της λογιστικής των επιχειρήσεων , ιδιαίτερα σε βιβλία τρίτης κατηγορίας. Συμμετοχή σε κατάρτιση μελετητικών έργων τόσο μέσω αναπτυξιακών νόμων, όσο και μέσο ΕΣΠΑ.
Παναγιωτόπουλος Νίκος

Παναγιωτόπουλος Νίκος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ιατρός Μαιευτήρας –Χειρουργός Γυναικολόγος, πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών με μετεκπαίδευση στο Mount Sinai Hospital της Νέας Υόρκης και εξειδίκευση στο Sheffield της Μ. Βρετανίας.

Συνεργάτης Κέντρων Εξωσωματικής Γονιμοποίησης και Αισθητικής Ιατρικής που εξειδικεύονται σε Ιατρικές Υπηρεσίες  για τη σύγχρονη γυναίκα κάθε ηλικίας,

Η έμφαση δίνεται στην ποιότητα των Ιατρικών Υπηρεσιών και στην εξατομικευμένη προσέγγιση όλων των περιπτώσεων Ιατρικών Τουριστών και Τουριστών Υγείας που αναζητούν ολοκληρωμένες λύσεις Ιατρικού Τουρισμού.

Παυλάκου Τζένη

Παυλάκου Τζένη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Γενική Διευθύντρια και Διευθύντρια Κατάρτισης  των εκπαιδευτικών φορέων «ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ Α.Ε» και «ΓΝΩΣΗ Α.Ε», που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης – κατάρτισης, συμβουλευτικής, επιλογής προσωπικού και σύνδεσης με την αγορά εργασίας.

Οι σπουδές της είναι πάνω στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση, Ανάπτυξη Βασικών Εργασιακών Ικανοτήτων, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, με Master του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Marketing και την Επικοινωνία με νέες Τεχνολογίες.

Βασική της επιδίωξη είναι η εκπαίδευση – κατάρτιση να συναντά τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις εταιρείες, με μετρήσιμα αποτελέσματα που θα ανταποκρίνονται στο στρατηγικό σχεδιασμό τους.

Τζαμτζής Ηλίας

Τζαμτζής Ηλίας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).  Μακρόχρονη  εμπειρία ως ανώτερο στέλεχος  Εσωτερικού ελέγχου σε μεγάλους Τραπεζικούς Ομίλους , με εξειδίκευση στον έλεγχο  των   Οικονομικών – Λογιστικών Διευθύνσεων,  στην αξιολόγηση  του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Διετέλεσε Διευθυντής Λογιστηρίου μεγάλου Βιομηχανικού και  Εμπορικού Ομίλου. Μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης εργασίας , επιλογής  προσωπικού και στελεχών. Εισηγητής  εξειδικευμένων επαγγελματικών σεμιναρίων σε ενότητες Εφαρμοσμένης Ελεγκτικής,  Λογιστικών –Φορολογικών θεμάτων καθώς και  Τραπεζικών συναλλαγών Εταιριών.
Φεσσάτος Γεώργιος

Φεσσάτος Γεώργιος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Μ.Phil in Monetary Economics του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης .Επί σειρά ετών ανώτερο τραπεζικό στέλεχος  στα αντικείμενα των χρηματοδοτήσεων , της εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνων , των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών  και της διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού Τραπεζικών Ομίλων.Οικονομικός Διευθυντής εταιρίας Real Estate  και Βοηθός Οικονομικός Διευθυντής μεγάλης βιομηχανικής μονάδας.

Μακρόχρονη διδακτική εμπειρία σε θέματα χρηματοδότησης , αξιολόγησης επενδύσεων ,χρηματοοικονομικών προϊόντων και αντιστάθμισης κινδύνων.

– REQUEST A FREE CONSULTATION –