logo

 

Συμμετέχουν

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ” κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
 •  Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

 

Ύψος Επιδότησης

Από 15.000€ έως 150.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
 • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)
 • Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες.
 • Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα (9) θέσεων
 • Δαπάνες προβολής – προώθησης

 

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία

δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

 

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μ.ο. την τριετία 2013‐2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
 • Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατά μ.ο. την διετία 2014‐2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
 • Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

 

Υποβολή

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 29.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 17.05.2016.

 

Επιπρόσθετα η OPTIMUM SOLUTIONS ανταποκρινόμενη στις νέες εξελίξεις και στις ανάγκες των πελατών της, δημιούργησε τη νέα Υπηρεσία Υποστήριξης Τουριστικών Καταλυμάτων για την κατάταξή τους σε αστέρια και κλειδιά.  Με βάση την συσσωρευμένη της εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα Υποστήριξης και Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης-Ποιότητας, παρέχει εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη υποστήριξη στις επιχειρήσεις του Τομέα του Τουρισμού (Ξενοδοχειακές μονάδες, ενοικιαζόμενα Δωμάτια κλπ) προκειμένου να αξιολογηθούν με αστέρια ή κλειδιά, χωρίς τη συνδρομή του ΕΟΤ.

Λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΑ

 

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην Κατάταξη Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων – Επιπλωμένων Δωματίων-Διαμερισμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών βάσει του κανονισμού του ΞΕΕ/3-06-2015 και του ΦΕΚ 14-12/01/2015 (και σχετικών τροποποιήσεων) διακρίνονται τρεις περιπτώσεις:

1) Οι τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν καταταχθεί σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αλλά η διάρκεια κατάταξης λήγει θα πρέπει πλέον υποχρεωτικά να ανανεώσουν την κατάταξη μέσω Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης (και όχι μέσω ΕΟΤ)

2) Οι τουριστικές επιχειρήσεις που δεν έχουν καταταχθεί σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών θα πρέπει υποχρεωτικά να λάβουν κατάταξη έως τα τέλη του 2017 μέσω Διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης ΚΑΙ

3) Οι τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν καταταχθεί και η κατάταξη είναι σε ισχύ θα πρέπει και αυτές να ανανεώσουν την κατάταξή τους έως τα τέλη του 2017 μέσω Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης, αφού η ισχύς των «σημάτων του ΕΟΤ» λήγει στα τέλη του 2017.

 

Στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις  του Τομέα του Τουρισμού η OPTIMUM SOLUTIONS μπορεί να παρέχει:

 1. Υποστήριξη για την προετοιμασία και την κάλυψη όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων που ορίζονται από τη νέα σχετική νομοθεσία -GAP Analysis για την επιλογή της κατάταξης για κάθε επιχείρηση
 2. Προετοιμασία και υποβολή αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού Ε.Σ.Λ. στην αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού, προετοιμασία και υποβολή αίτησης στο Ξ.Ε.Ε. για έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης κλπ
 3. Σεμινάρια Ξενοδοχειακού Management, Ικανοποίησης Πελάτη, Διαχείρισης Σχολίων σε
  Tripadvisor, Customer Service, Guest Experience, Spa Treatment, Πρώτων Βοηθειών κ.α. από πιστοποιημένο φορέα, που σας ανεβάζουν στη βαθμολογία κατάταξης.
 4. Διευθέτηση διαδικασίας πιστοποίησης με επιλεγμένο Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.

 

Το κόστος για τις παραπάνω υπηρεσίες μπορεί να συμπεριληφθεί στις επιλέξιμες δαπάνες του νέου προγράμματος επιχορήγησης για τις Τουριστικές Επιχειρήσεις που αναφέρεται παραπάνω.

 

Εφόσον επιθυμείτε, θα μπορούσατε να έχετε και μία απευθείας συνομιλία με σύμβουλό μας για θέματα ΕΣΠΑ επικοινωνώντας στο τηλ.: 211 800 82 80.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας

Η ομάδα της Optimum Solutions

© 2015 Optimum Solutions | Web Design & Development by Genius Solutions

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US: